/
    AKTUALNOŚCI

    Sedacja podtlenkiem azotu, tzw. ,,gazem rozweselaj...

    WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM PACJENTÓW, ZWŁASZCZA TYCH NAJMŁODSZYCH, POSZERZAMY ZAKRES SWYCH USŁUG O SEDACJĘ WZIEWNĄ, KTÓRA JEST ALTERNATYWĄ W SYTUACJI ZWIĘKSZONEGO LĘKU PRZED LECZENIEM.

    Piezochirurgia - bezpieczeństwo i precyzja

    Dzięki zastosowaniu Piezochirurgii bolesność zabiegów i krwawienie ograniczone zostaje do minimum.Technologia ta ma działanie kawitacyjne.