Chirurgia stomatologiczna

– ekstrakcje zębów jednokorzeniowych, wielokorzeniowych oraz ósemek (w tym zębów zatrzymanych, złamanych lub niewyrzniętych)

– ekstrakcje korzeni zębów

– podcięcie wędzidełek

– wydłużenie kliniczne korony zęba

– piezochirurgia