Implantologia

Implanty zębowe to aktualnie najbardziej estetyczny i najbardziej skuteczny sposób uzupełnienia braków w uzębieniu. Stały rozwój technik augumentacyjnych (rekonstrukcji kości i tkanek miękkich) umożliwia leczenie coraz trudniejszych przypadków Pacjentów. Implant jest trwałym i najbardziej zgodnym z naturą uzupełnieniem protetycznym zastępującym korzeń zęba, na którym można odbudować pojedynczy ząb lub stworzyć konstrukcję pod rozległą odbudowę protetyczną.

 

– wszczepienie implantu

– odsłonięcie implantu wraz z plastyką dziąsła

– AUGUMENTACJE – zabiegi rekonstrukcji kości

– SINUS LIFT – podniesienie dna zatoki

– BLOCZKI KOSTNE – przeszczep kości

– rozszczepienie wyrostka zębodołowego

– przeszczepy tkanek miękkich