Protetyka

licówki ceramiczne

– licówki kompozytowe

– korony na zębach własnych (pełnoceramiczne, porcelanowe na      podbudowie z cerkonu, metalowo-ceramiczne)

– korony i mosty akrylowe/kompozytowe (tymczasowe)

– korony na implantach (cerkonowe, porcelanowe, na metalu)

– protezy na implantach

– protezy szkieletowe na teleskopach, zatrzaskach, lokatorach

– protezy akrylowe

– protezy na belce Doldera

– endokorony (inlay/onlay)

– wkłady standardowe

– wkłady lane metalowe