CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO   –   200pln

USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO    –   300pln

USUNIĘCIE ZĘBA 8                                                                  

8 GÓRNA   –  300pln

8 DOLNA   –   500pln-1000pln

ZAŁOŻENIE SZWÓW    –    50pln

AUGUMENTACJE (ODBUDOWA KOŚCI)   –   1500-3500pln

PODNIESIENIE DNA ZATOKI (SINUS LIFT)   –    2000-3000pln

PRZESZCZEP KOŚCI (BLOCZKI KOSTNE)    –    3500pln

ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO   –     2000-4000pln

WYDŁUŻENIE KLINICZNE KORONY ZĘBA    –    200pln

PODCIĘCIE WĘDZIDEŁEK    –    200pln

PIEZOCHIRURGIA