Bezpieczeństwo danych

bezpieczeństwo danych, a w tym danych osobowych to dla naszej kliniki sprawa szczególnie ważna, od dnia 25 maja 2018 r., ma zastosowanie – ​OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE ​dalej jako “ogólne rozporządzenie” (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
– poniżej ​przedstawiamy ​najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej placówce.

Bezpieczeństwo danych do POBRANIA