Chirurgia stomatologiczna

-ekstrakcje zębów (w tym zębów zatrzymanych, złamanych lub niewyrzniętych)

-podcięcie wędzidełek

-wydłużenie kliniczne korony zęba

-piezochirurgia