Protetyka

-korony pełnoceramiczne

-korony porcelanowe na podbudowie z cerkonu

– korony metalowo-ceramiczne

-licówki ceramiczne

-korony i mosty akrylowe/kompozytowe (tymczasowe)

-korony na implancie, cerkonowe, porcelanowe na metalu

-protezy na implantach

-protezy szkieletowe na teleskopach, zatrzaskach, lokatorach

-protezy akrylowe

-proteza na belce Doldera

-endokorona (inlay/onlay)

-wkład standardowy

– wkład lany metalowy