Implantologia

Implantologia

-wszczepienie implantu

-odsłonięcie implantu z plastyką dziąsła

-zabiegi rekonstrukcji kości -augumentacje (odbudowa kości)

-podniesienie dna zatoki(sinus lift)

-przeszczep kości (bloczki kostne)

– rozszczepienie wyrostka zębodołowego

-przeszczepy tkanek miękkich